RecyklingRecykling to znana na całym świecie metoda ochrony środowiska naturalnego. Podstawą recyklingu jest ochrona naturalnych surowców, zmniejszając do minimum ich zużycie. Równie ważne jest zmniejszenie ilości odpadów. Termin recykling został dokładnie opisany w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Oznacza on odzysk, polegający na powtórnym przetwarzaniu zużytych artykułów w celu ich ponownego wykorzystania.

Każdego roku organizowanych jest wiele akcji, mających na celu wpłynąć na postawy producentów i konsumentów.  Wśród nich znajdują się akcje mowiące o tym,  jak ważna jest segregacja odpadów. Świadomość możliwości przetworzenia danego produktów zachęca do działania, a tym samym do ochrony środowiska.

Segregacja odpadów

Recyklingowi sprzyjają odpowiednie rozporządzenia prawne dotyczące m.in. wywozu śmierci. Istotne są też aspekty technologiczne, nowoczesny sprzęt pozwala na przetworzenie dużo większych ilości odpadów w krótszym czasie oraz wprowadzanie kolejnych sposobów segregacji śmieci, by ułatwić późniejszą obróbkę. Równie ważna jest edukacja proekologiczna. Powinna być prowadzona zarówno w szkołach, jak i zakładach pracy, by promować ekologię oraz organizować akcje sprzyjające recyklingowi.

Na całym świecie działa kilka organizacji zajmujących się propagowaniem recyclingu. Jedną z nich jest Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. Natomiast w Wielkiej Brytanii wdrażany jest Programu Odpadów i Zasobów. Odpady zostały podzielone na cztery kategorie: makulatura, szkoła kolorowe, szkło białe, plastik. Segregacja tych produktów znacząco ułatwi ich przetwarzanie. Nie wszędzie jednak jest to respektowane. Istotna w tej kwestii jest edukacja.

Recykling to również dbanie o odpowiednie składowanie odpadów. Elektrośmieci, baterie oraz odpady niebezpieczne i samochodowe nie powinny być wyrzucane razem z innymi śmieciami. Ich negatywny wpływ na środowisko sprawia, że należy je szybko odizolować i poddać obróbce.

Zalet recyklingu jest wiele. Po pierwsze śmieci nie zalegają na wysypiskach. Dodatkowo oszczędzane jest miejsce, energia, woda oraz surowce. Recykling to także ochrona drzew oraz organicznie emisji szkodliwych związków do atmosfery. Do gleby dostaje się mniej ścieków i odpadów przemysłowych, a co za tym idzie, wody gruntowe są czystsze. Do wad recyclingu zaliczyć można używanie chloru podczas procesu wybielania papieru, który zagraża zdrowiu człowieka. Papier może być przetwarzony tylko trzy razy ze względu na słabość włókien. Jednakże recykling jest pozytywną inicjatywną, coraz popularniejszą wśród społeczeństwa, dającą szansę na czystsze środowisko.

Skomentuj