Odnawialne źródła energii a ekologia

Energia odnawialna nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Jest on jednak znacznie mniej niszczący niż w przypadku tradycyjnego pozyskiwania energii.

Chyba najbardziej proekologiczna jest forma pozyskiwana energii z baterii zasilanych promieniami słonecznymi i źródeł geotermalnych, bo tylko proces produkcji sprzętu potrzebnego do jej pozyskiwania może być obciążający dla atmosfery. Inaczej sprawa się ma w przypadku korzystania z wody i wiatru, bo o ile elektrownie takie nie trują tak, jak tradycyjne węglowe, to ich budowa i eksploatacja zaburza dotychczasowy ekosystem.

Innym sposób pozyskiwania energii odnawialnej polega na przetwarzaniu tego, co wydawać się mogło już niepotrzebnym nikomu odpadem, czyli wykorzystywanie np. wysypisk śmieci do produkcji biogazu, czy biomasy z odchodów zwierząt lub odpadów roślinnych. Mniej popularne jest pozyskiwanie energii z fal i pływów morskich.

W Polsce ze względu na łatwość wykonania instalacji i jej cenę najpopularniejsze jest wykorzystywanie energii słonecznej i wiatrowej. Kolektory słoneczne może założyć każdy w swoim gospodarstwie domowym, a obecnie do ich zakupu dokłada się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Prąd z energii wiatrowej najbardziej popularny jest w gminach położonych na Pomorzu, gdzie są wystarczające silne wiatry przez cały rok.

Skomentuj