» Energia odnawialna «

Pompy ciepła to w bieżącym roku popularny temat. Nie tylko dlatego, że są efektywne i pomagają utrzymać właściwą temperaturę niedużym kosztem. Plusem jest także fakt istnienia różnych form dofinansowania na zakup i montaż takiego sprzętu. Jakie warunki należy spełnić i na jakiego rodzaju wsparcie możemy liczyć? Continue reading “Dofinansowanie do pompy ciepła 2023” »

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia do 27 kwietnia 2018 roku daje czas na złożenie wniosków o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne. Oto wykaz rodzajów zadań, na które udzielona może zostać dotacja celowa jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne z obszaru ochrony środowiska.

Continue reading “Odnawialne źródła energii – gdzie można uzyskać dofinansowanie?” »

Biomasa jako źródło energii odnawialnej

Biomasa to najstarsze i najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Stanowi całą istniejącą na Ziemi materię organiczną, a wszystkie jej stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji. Wykorzystanie biomasy pozwala spożytkować odpady oraz zagospodarować nieużytki. Continue reading “Biomasa jako źródło energii odnawialnej” »

 

Energia geotermalna

Na terenie prawie całej Polski znajdują się źródła energii geotermalnej. Obecnie działa lub jest w budowie dziewięć zakładów, które pozyskują energię z wnętrza ziemi. Continue reading “Energia geotermalna” »

Odnawialne źródła energii

Ze źródeł energii odnawialnej korzystano już tysiące lat temu, o czym się zapomina sądząc, że elektrownie wiatrowe i wodne to wynalazek współczesnych ludzi zatroskanych ekologią. Przecież choćby wiatraki w Continue reading “Odnawialne źródła energii” »

Energia wodna

Energia wodna jest jedynym z ważnych i coraz częściej wykorzystywanych naturalnych źródeł energii. Opiera się ona na mechanicznym płynięciu wody. Obecnie energia wodna wykorzystywana jest do wytworzenia Continue reading “Energia wodna” »

Energia wiatrowa

Energia wiatru to jedno z odnawialnych źródeł energii, niezwykle popularne i przydatne we współczesnym przemyśle. Energia pozyskiwana jest przy pomocy specjalnych turbin wiatrowych. Turbiny przekształcają energię mechaniczną na elektryczną. Energię wiatrową wykorzystuje się również w żaglowcach. Continue reading “Energia wiatrowa” »

Energia słoneczna

Energia słoneczna stanowi niezwykle istotne źródło energii odnawialnej. Energetyka słoneczna jest bardzo prężnie rozwijającą się gałęzią przemysłu, ze względu na opłacalność Continue reading “Energia słoneczna” »