Energia geotermalna

Na terenie prawie całej Polski znajdują się źródła energii geotermalnej. Obecnie działa lub jest w budowie dziewięć zakładów, które pozyskują energię z wnętrza ziemi.

Jak wiadomo wnętrze Ziemi generuje ciepło, które sięga pięciu tysięcy stopni Celsjusza, przez co możliwe jest ogrzewanie wód opadowych, które wnikają w glebę. Pozyskuje się ją w postaci pary wodnej lub gorącej wody poprzez odwierty. Kiedy się ją uzyska, wykorzystanie jej jest bardzo proste, bo wystarczy jej strumień skierować do urządzeń rozprowadzających ciepło.

Energia geotermalna zaliczana jest to grupy źródeł odnawialnych, bo przecież trudno sobie wyobrazić, że ciepło, jakie generuje Ziemia się wyczerpie, a woda, którą się pozyskuje jest z powrotem wtłaczana do wnętrza Ziemi, kiedy jej temperatura spada. Oczywiście korzystanie ze źródeł odnawialnych to nie to samo, co ekologiczne pozyskiwanie energii.

Podobnie jak w przypadku produkcji energii z wiatru, czy wody rzecznej i oceanicznej dochodzi do działania na niekorzyść przyrody. W przypadku energii geotermalnej i wykonywania wielokilometrowych odwiertów wydziela się wiele gazów, także promieniotwórczych ukrytych we wnętrzu Ziemi. Są to głównie siarkowodór i radon.

Obszary bogate w energię geotermalną można podzielić na dwa typy, obszary hipertermiczne i semitermiczne. Te pierwsze to źródła dające najwięcej ciepła, znajdują się na terenach o dużej zawartości pierwiastków radioaktywnych, na terenach górzystych, które jak wiadomo wypiętrzyły się wskutek działających wewnątrz Ziemi sił, czyli energii. Woda, którą pozyskuje się z odwiertów ma od trzydziestu do dwustu stopni Celsjusza.

Ogrzewanie domów tego typu energią najpopularniejsze jest oczywiście na Islandii, która ze względu na liczne wulkany ma mnóstwo gejzerów i źródeł gorącej wody. W Polsce terenami, które kryją najlepsze źródła energii geotermalnej znajdują się na południowych krańcach kraju, głównie w okolicach Tatr. Duże zasoby są też w województwie Zachodniopomorskim, energię z Ziemi wykorzystuje się w tym rejonie w Pyrzycach i Stargardzie Szczecińskim.

Skomentuj