Pompy ciepła to w bieżącym roku popularny temat. Nie tylko dlatego, że są efektywne i pomagają utrzymać właściwą temperaturę niedużym kosztem. Plusem jest także fakt istnienia różnych form dofinansowania na zakup i montaż takiego sprzętu. Jakie warunki należy spełnić i na jakiego rodzaju wsparcie możemy liczyć? Continue reading “Dofinansowanie do pompy ciepła 2023” »

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia do 27 kwietnia 2018 roku daje czas na złożenie wniosków o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne. Oto wykaz rodzajów zadań, na które udzielona może zostać dotacja celowa jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne z obszaru ochrony środowiska.

Continue reading “Odnawialne źródła energii – gdzie można uzyskać dofinansowanie?” »

RecyklingRecykling to znana na całym świecie metoda ochrony środowiska naturalnego. Podstawą recyklingu jest ochrona naturalnych surowców, zmniejszając do minimum ich zużycie. Równie ważne jest zmniejszenie ilości odpadów. Continue reading “Recykling w ochronie środowiska” »

Kolektory słoneczne w budownictwie ekologicznym

Urządzenia, które pochłaniają energię słoneczną i przetwarzają ją na ciepło nazywamy kolektorami słonecznymi. Wykorzystuje się je jako alternatywne źródło ciepła, które nie potrzebuje żadnych środków przemysłowych, dlatego też kolektory słoneczne należą do urządzeń przyjaznych środowisku. Continue reading “Kolektory słoneczne w budownictwie ekologicznym” »

Biomasa jako źródło energii odnawialnej

Biomasa to najstarsze i najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Stanowi całą istniejącą na Ziemi materię organiczną, a wszystkie jej stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji. Wykorzystanie biomasy pozwala spożytkować odpady oraz zagospodarować nieużytki. Continue reading “Biomasa jako źródło energii odnawialnej” »

 

Energia geotermalna

Na terenie prawie całej Polski znajdują się źródła energii geotermalnej. Obecnie działa lub jest w budowie dziewięć zakładów, które pozyskują energię z wnętrza ziemi. Continue reading “Energia geotermalna” »

Odnawialne źródła energii a ekologia

Energia odnawialna nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Jest on jednak znacznie mniej niszczący niż w przypadku tradycyjnego pozyskiwania energii. Continue reading “Odnawialne źródła energii a ekologia” »

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Prawo energetyczne, które weszło w życie w 1997 roku i dokonało regulacji w systemie energetycznym naszego państwa oraz kolejno dodawane do niego rozporządzenia spowodowały, że konieczne jest Continue reading “Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej” »

Odnawialne źródła energii

Ze źródeł energii odnawialnej korzystano już tysiące lat temu, o czym się zapomina sądząc, że elektrownie wiatrowe i wodne to wynalazek współczesnych ludzi zatroskanych ekologią. Przecież choćby wiatraki w Continue reading “Odnawialne źródła energii” »

Energia wodna

Energia wodna jest jedynym z ważnych i coraz częściej wykorzystywanych naturalnych źródeł energii. Opiera się ona na mechanicznym płynięciu wody. Obecnie energia wodna wykorzystywana jest do wytworzenia Continue reading “Energia wodna” »