RecyklingRecykling to znana na całym świecie metoda ochrony środowiska naturalnego. Podstawą recyklingu jest ochrona naturalnych surowców, zmniejszając do minimum ich zużycie. Równie ważne jest zmniejszenie ilości odpadów. dalej…

Kolektory słoneczne w budownictwie ekologicznym

Urządzenia, które pochłaniają energię słoneczną i przetwarzają ją na ciepło nazywamy kolektorami słonecznymi. Wykorzystuje się je jako alternatywne źródło ciepła, które nie potrzebuje żadnych środków przemysłowych, dlatego też kolektory słoneczne należą do urządzeń przyjaznych środowisku. dalej…

Biomasa jako źródło energii odnawialnej

Biomasa to najstarsze i najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Stanowi całą istniejącą na Ziemi materię organiczną, a wszystkie jej stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji. Wykorzystanie biomasy pozwala spożytkować odpady oraz zagospodarować nieużytki. dalej…

 

Energia geotermalna

Na terenie prawie całej Polski znajdują się źródła energii geotermalnej. Obecnie działa lub jest w budowie dziewięć zakładów, które pozyskują energię z wnętrza ziemi. dalej…

Odnawialne źródła energii a ekologia

Energia odnawialna nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Jest on jednak znacznie mniej niszczący niż w przypadku tradycyjnego pozyskiwania energii. dalej…

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Prawo energetyczne, które weszło w życie w 1997 roku i dokonało regulacji w systemie energetycznym naszego państwa oraz kolejno dodawane do niego rozporządzenia spowodowały, że konieczne jest dalej…

Odnawialne źródła energii

Ze źródeł energii odnawialnej korzystano już tysiące lat temu, o czym się zapomina sądząc, że elektrownie wiatrowe i wodne to wynalazek współczesnych ludzi zatroskanych ekologią. Przecież choćby wiatraki w dalej…

Energia wodna

Energia wodna jest jedynym z ważnych i coraz częściej wykorzystywanych naturalnych źródeł energii. Opiera się ona na mechanicznym płynięciu wody. Obecnie energia wodna wykorzystywana jest do wytworzenia dalej…

Energia wiatrowa

Energia wiatru to jedno z odnawialnych źródeł energii, niezwykle popularne i przydatne we współczesnym przemyśle. Energia pozyskiwana jest przy pomocy specjalnych turbin wiatrowych. Turbiny przekształcają energię mechaniczną na elektryczną. Energię wiatrową wykorzystuje się również w żaglowcach. dalej…

Energia słoneczna

Energia słoneczna stanowi niezwykle istotne źródło energii odnawialnej. Energetyka słoneczna jest bardzo prężnie rozwijającą się gałęzią przemysłu, ze względu na opłacalność dalej…